© My inspiration _ Моё вдохновение

"Vedeţi ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii ai lui Dumnezeu! Şi sîntem. Lumea nu ne cunoaşte, pentrucă nu L-a cunoscut nici pe El" (1 Ioan 3:1).

"Behold, what manner of love the Father hath bestowed upon us, that we should be called the sons of God: therefore the world knoweth us not, because it knew him not" (1 John 3:1).

" Посмотри, какую любовь отец нам показал, чтобы называть себя детьми Бога! И так и есть. Мир не знает нас, потому что он не знал его.

"Смотри, какую любовь отец дал нам, чтобы мы называли сынов Бога, потому что мир не знает нас, потому что он знал его не" (1 Иоанна 3:1).