© My inspiration _ Моё вдохновение

"Every truly converted soul will carry the unmistakable marks that the carnal mind is subdued" —Ibid., vol. 1, p. 163.

"Всякая истинно обращенная душа станет нести на себе безошибочные признаки того, что плотской разум покорился Богу" – Там же. – Т.1. – С.163.

"Fiecare suflet cu adevărat convertit va purta dovezile inconfundabile că mintea firească este supusă" —Ibid., vol. 1, p. 163 (engl.) (rom. cap. 27, Tinerii păzitori ai Sabatului).